Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Vi Mạch Tương Tự 2020Sinh viên Cao Đẳng Điện - Điện TửTrường Đại học Đồng Nai
2 Kỹ Thuật Đo Điện - Điện Tử 2021Sinh viên Cao Đẳng Điện - Điện TửTrường Đại học Đồng Nai
3 Mạng Vô Tuyến 2020Sinh Viên Đại HọcTrường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
4 Mạng Vô Tuyến vả Di Động 2021Sinh viên Đại HọcTrường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
5 Thông Tin Di Động 2020Sinh Viên Đại họcTrường Đại học Bách Khoa TP. HCM
6 Thông Tin Di Động 2021Sinh viên Đại HọcTrường Đại học Bách Khoa TP. HCM
7 Communication Systems 2021Sinh viên Đại họcTrường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ