Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Phát triển năng lực học tập số cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai. Chủ nhiệm: Lê Thị Hoài Lan. Thành viên: Trần Minh Hùng. Năm bắt đầu: 2021 - Năm kết thúc: 2022.
Minh chứng: Đang chờ Nhà trường tổ chức xét duyệt đề cương.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ