Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
1 2015 Giấy khen
Minh chứng: Huy chương bạc môn quần vợt, hội thao cụm thi đua số 3.
Công Đoàn Ngành Giáo Dục Tỉnh Đồng NaiSố 14/QĐ-CĐN01/09/2015
2 2016 Giấy khen
Minh chứng: Hoàn Thành Xuất Săc Nhiệm Vụ Năm Học 2016.
Trường Đại học Đồng Nai633/QĐ-ĐHĐN01/07/2016
3 2017 Giấy chứng nhận
Minh chứng: Giải 3 môn quần vợt.
Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Tỉnh Đồng Nai508/QĐ-BTC24/04/2017
4 2019 Giấy khen
Minh chứng: Giải nhì môn bóng bàn hội thao do Đảng Ủy Khối Đồng Nai tổ chức.
Ban Chấp Hành Đảng Bộ Trường Đại Học Đồng Nai867/QĐ-ĐUĐHĐN17/01/2019

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ