Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Thuận Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/12/1987
Chức vụ:
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo:
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: ĐH Dân lập Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Phòng Quản trị - Thiết bị
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ