Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Nguyên lý kế toán 2006Học sinhTrường Trung cấp Thống kê TW 2
2 Kế toán Hành chính sự nghiệp 2006Học sinh Trường Trung cấp Thống kê TW 2
3 Kế toán doanh nghiệp 2006học sinhTrường Trung cấp Thống Kê TW2
4 Thuế 2006Học SinhTrường Trung cấp Thống Kê TW2
5 Tài chính doanh nghiệp 2013sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
6 Thuế 2013Sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
7 Kế toán tài chính 2015sinh viênTrường Đại học Đồng Nai
8 Lý thuyết tài chính 2015vừa học vừa làmTrường Đại học Đồng Nai
9 Kế toán và khai báo thuế 2017sinh viênTrường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ