Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcTập TrungTrường Đại Học Mỡ Bán Công TPHCMTin Học2000
Cao họcChính QuyTrường Đại Học Lạc HồngCông Nghệ Thông Tin2015

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ