Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Vũ Thúy Thụy Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/02/1971
Chức vụ: Kế toán viên TC
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Công giáo
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Kế toán viên trung cấp
Trình độ đào tạo: Đại học; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh tế; Tại: Trường ĐH kinh tế TP. HCM
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: TC
Đơn vị công tác: Phòng Kế hoạch - Tài chính
 
TTĐề tài
No records to display.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ