Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu học tập môn Quản trị rủi ro. Chủ nhiệm: Trương Thị Thùy Dung. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu học tập môn Quản lý dự án. Chủ nhiệm: Trương Thị Thùy Dung. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ