Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
Bậc đào tạoHệ đào tạoNơi đào tạoNgành họcNăm tốt nghiệp
Đại họcChính QuyĐại Học Tài Chính Marketing TPHCMQuản trị kinh doanh2009
Cao họcChính QuyĐại Học Lạc HồngQuản trị kinh doanh2013

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ