Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
Họ và tên: Trương Thị Thùy Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1987
Chức vụ: Giảng viên (hạng III)
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Công giáo
Diện chính sách:
Ngạch/CDNN: Giảng viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường ĐH Lạc Hồng
Lĩnh vực NC
Chức danh KH:
Tiếng Anh: B
Ngoại ngữ:
Tin học: B
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế
 
TTĐề tài
1 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu học tập môn Quản trị rủi ro. Chủ nhiệm: Trương Thị Thùy Dung. Năm bắt đầu: 2016 - Năm kết thúc: 2017.
2 Cấp cơ sở (trường): Tài liệu học tập môn Quản lý dự án. Chủ nhiệm: Trương Thị Thùy Dung. Năm bắt đầu: 2017 - Năm kết thúc: 2018.
 
* Trong nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
* Ngoài nước
TTBài báo, báo cáo
No records to display.
 
TTSách, giáo trình
No records to display.
 
TTHọ và tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnNăm bảo vệ
No records to display.
 
TTNăm nhậnHình thứcCơ quan khenSốNgày
No records to display.

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ