Logo THÔNG TIN KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
TTTên học phần/môn họcNămĐối tượngNơi dạy
1 Quản lý dự án, Quản trị rủi ro, Quản trị thương hiệu 2018Đại Học, Cao ĐẳngĐại Học Đồng Nai
2 Quản lý dự án, Quản trị rủi ro 2017Đại Học, Cao ĐẳngĐại Học Đồng Nai
3 Quản lý dự án, Quản trị rủi ro, Quản trị học 2016Đại Học, Cao ĐẳngĐại Học Đồng Nai
4 Quản lý dự án, Quản trị rủi ro, Quản trị học 2015Đại Học, Cao ĐẳngĐại Học Đồng Nai
5 Quản trị rủi ro, Lý thuyết bảo hiểm 2014Đại Học, Cao ĐẳngĐại Học Đồng Nai
6 Kỹ năng giao tiếp 2012Nhân viênNgân Hàng Đại Á
7 Kỹ năng bán hàng 2011Nhân viênNgân Hàng Đại Á

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

CÁC ĐƠN VỊ